HOBAS Výzkum & Vývoj

 HOBAS TechCentrum ve Wietersdorfu (Rakousko) se řadí mezi světově nejmodernější centrum pro výzkum a vývoj GRP potrubních systémů. Specialisté a odborníci průběžně sledují parametry HOBAS výrobků, vyvíjejí nové produktové řady a zlepšují stávající. Hlavním zájmem je zajištění nejvyššího možného prospěchu pro zákazníka.

Od výroby prvních HOBAS trub koncem roku 1950 odborníci společnosti HOBAS neustále podporují technologický rozvoj výrobků, surovin a výrobních zařízení. S otevřením HOBAS TechCentra v dubnu 2010, byla jejich snaha doslova postavena na novém a pevném základě. Na ploše o rozloze cca 1.400 m² a prostřednictvím více než 30 – ti různých testovacích metod lze nabídnout našim klientům pouze to nejlepší, pečlivě testy a zkouškami ověřené řešení.

HOBAS TechCenter je certifikován dle ISO 9001, ISO 14001  a je vybaven nejmodernějším zařízením pro testování i velkých rozměrů až 4 metry v průměru. Vnitřní tlak, kruhová tuhost, pevnost v tahu, odolnost proti korozi při deformaci a napětí ve stěně trub, odolnost proti otěru, analýza surovin, regrese a analýza procesu stárnutí – všechny tyto uvedené testy jsou ojedinělé. Stejně tak dlouhá doba výroby HOBAS je v závislosti na použití a výsledků a nezávislých certifikačních ústavů, které potvrzují životnost na více než 50 let, poskytují klientům bezpečnou volbu. Dále HOBAS TechCenter je oficiálně akreditovanou a nezávislou GRP zkušební laboratoří certifikovanou podle norem ISO 17025:2007.

 

 

V TechCentru je možno provádět následující zkoušky :

  • dlouho i krátkodobé zkoušky odolnosti vnitřnímu tlaku
  • dlouho i krátkodobé zkoušky obvodové tahové pevnosti
  • dlouho i krátkodobé zkoušky odolnosti proti korozi při působení mechanického napětí
  • zkoušky odolnosti proti otěru ( Darmstadtskou metodou )
  • dlouho i krátkodobé zkoušky kruhové deformace
  • dlouho i krátkodobé zkoušky kruhové tuhosti
  • regresní analýzy
  • procesní analýzy
  • apod.