HOBAS navíjené potrubí – NC Line systém

 Na rozdíl od metody odstředivého lití je stěna trub vyráběných metodou navíjení vytvářena po vrstvách ve směru od vnitřního k vnějšímu povrchu. Tato metoda je použita zejména pro výrobu HOBAS NC Line ( Non Circular – nekruhových ) trub, které jsou primárně určeny k renovacím starších typů kanalizací velkých průměrů, lze je ale použít i pro kanalizace nově budované.

  Individuální tvar a design trub každého potrubí systému NC Line je definován zákazníkem, popř. projektem a zohledňuje požadovanou chemickou odolnost i statické a hydraulické vlastnosti.

  Charakteristickou vlastností výrobků HOBAS NC Line je jejich na pryskyřici bohatá vnitřní ochranná vrstva. Jakmile je tato vrstva nanesena na individuálně připravenou matrici ( formu ), je započat proces navíjení stěny trouby, který je na závěr ukončen robustní pískem plněnou ochrannou vrstvou.

 

Oblast použití
Jmenovitý průměr [DN] 300/500 - 4000 mm
Jmenovitý tlak [PN] 1 (pressure pipes are available on request)
Výrobky - Speciální profily (NC Line)
- Komponenty pro renovace
- Potrubí pro kanalizace/ odpadní vodu
- Potrubí pro pitnou vodu