HOBAS zkušební laboratoř v souladu s ISO/IEC 17025

HOBAS TechCenter ve Wietersdorfu v Rakousku je hlavní zkušební laboratoří skupiny HOBAS. V prostorách TechCentra se provádějí zkoušky výrobků k prokázání kvality a shody s požadavky různých norem jak pro všechny organizace HOBAS tak i pro externí zákazníky. Na ploše více než 1400 m² a prostřednictvím více než 30 různých testovacích metod dbáme na to, aby naši klienti obdrželi vždy jen ta nejlepší produktová řešení.

Od ledna 2013 je laboratoř akreditována podle mezinárodního standardu ISO / IEC 17025: 2007 (Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří). Akreditace poskytuje laboratoři formální status nezávislosti, a tím tak možnost zajistit spolehlivé testování a další vyhodnocování pro zákazníky. Pro zachování tohoto statusu je HOBAS TechCenter pravidelně kontrolován odpovědným akreditačním orgánem, kterým je rakouské Spolkové ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže. Zkušební protokoly pro zákazníky jsou vydávány v rámci rozsahu akreditace s oficiálním akreditačním symbolu (viz. logo na pravé straně).

Normy spadající pod akreditaci laboratoře (ke konci 2015) jsou uvedeny v následující tabulce.

HOBAS TechCenter Scope of Accreditation

Norm Title
ISO 1172 Textile-glass-reinforced plastics - Prepregs, moulding compounds and laminates - Determination of the textile-glass and mineral-filler content; calcination methods
ISO 7685 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial specific ring stiffness
ISO 10466 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection
ISO 8513 (Method A) Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of longitudinal tensile properties
ISO 8521 (Method A, B, C, D) Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Test methods for the determination of the apparent initial circumferential tensile strength
ISO 10468 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the long-term specific ring creep stiffness under wet conditions and calculation of the wet creep factor
ISO 10471 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the long-term ultimate bending strain and the long-term ultimate relative ring deflection under wet conditions
EN 1447 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of long-term resistance to internal pressure
ISO 7509 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of time to failure under sustained internal pressure
EN 1119 Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leak tightness and resistance to damage of non-thrust resistant flexible joints with elastomeric sealing elements
ISO 8639 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leak tightness of flexible joints
ISO 8533 Plastics piping systems for pressure and non-pressure drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin - Test methods to prove the design of cemented or wrapped joints
ISO 7432 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the design of locked socket-and-spigot joints, including double-socket joints, with elastomeric seals
ISO 10952 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack for the inside of a section in a deflected condition

Výhody akreditace k ISO/IEC 17025

Akreditace podle mezinárodního standardu ISO / IEC 17025: 2007 je mezinárodně uznávána jako spolehlivý ukazatel technické způsobilosti. K některým z klíčových prvků a výhod patří:

Mezinárodní uznání: Akreditace laboratoře formální mezinárodní uznání způsobilosti, a tím zajišťuje spolehlivé testování a související služby pro zákazníky. Uznávaný zkušební systém poskytuje jistotu, že produkty a služby jsou poskytnuty v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními požadavky.

Dodržování norem: HOBAS TechCenter je pravidelně vyhodnocována odpovědným akreditačním orgánem, rakouským Spolkovým ministerstvem hospodářství, rodiny a mládeže.

Transparentnost: Údaje o akreditaci je k dispozici on-line, v rámci adresáře akreditovaných laboratoří akreditačního orgánu.

Opakovatelnost a reprodukovatelnost: Měření a analýzy jsou prováděny systematicky a vyhodnocuje se jejich opakovatelnost a reprodukovatelnost.

Měření a vyhodnocování odchylek: ISO / IEC 17025 vyžaduje odhad a vykazování odchylek měření. Tyto výpočty nabízejí klientům a osobám s rozhodovací pravomocí hlubší a podrobnější pochopení výsledků zkoušek. Odchylky měření můžou být také chápány jako nástroj pro řízení rizik.

Zkoušky způsobilosti: Jedním ze způsobů prokázání technické způsobilosti je podílet se na povinném interním laboratorní přezkušování.

Důvěra a důvěryhodnost: Jedním z hlavních otázek akreditované laboratoře je důvěrnost informací o zákaznících. Laboratoř má zodpovědnost, aby všechny informace o zákaznících zůstaly důvěrné. ISO / IEC 17025 obsahuje několik ustanovení, která popisují příslušné požadavky.

Vysoká úroveň kvalifikace a výcvik: Technické požadavky zahrnují také školení a odpovídající kvalifikaci pracovníků. Tréninkové plány (a jejich vyhodnocování) jsou zavedeny a každoročně ověřovány.