Naše zodpovědnost

Proč je pro nás odpovědnost důležitá

Kdo se dnes nestará o zítřek, proviňuje se nedbalostí – to neplatí jen pro jednotlivce, ale i pro celé společnosti. Pro společnost HOBAS to znamená, že dnes vytváříme základnu pro příští úspěšný provoz a obchodování, abychom i v budoucnu mohli zajistit pracovní místa. Budeme-li se dnes držet tohoto kurzu, budeme mít i zítra vysoce kvalifikované a motivované pracovníky. Vyvíjíme proto výrobky, které šetří přírodní zdroje a ohleduplně spotřebovávají energie. Sami sebe také vnímáme jako spoluobyvatele a sousedy, kteří hrají svou roli ve společnosti – nehledě na to, zda velkou nebo malou. Proto jsme si jako cíl stanovili, že budeme hodnověrně přijímat svou ekologickou, společenskou a ekonomickou odpovědnost.

Naše projekty v různých zemích mají dopad na lidi i na životní prostředí. Jsme si této velké odpovědnosti vědomi a považujeme udržitelné řízení společnosti za svůj prvořadý úkol. Je důležité, abychom svůj dlouhodobý úspěch postavili na péči, kterou věnujeme potřebám svých zákazníků. Pouze pokud budou naši zákazníci a zaměstnanci spokojení a společnost bude stát na pevných základech, můžeme něčeho dosáhnout. Chcete-li se dozvědět další podrobnosti, podívejte se na zprávu „HOBAS Responsibility Report“. Popíše Vám jednotlivé kroky naší cesty, nikoli náš konečný cíl. Doufáme, že se k nám přidáte na cestě do budoucnosti a že Vás třeba inspirujeme k hlubšímu zamyšlení nad odpovědností, kterou všichni neseme.