HOBAS Životní prostředí | ISO 14001

Společnost Hobas je přední výrobce sklolaminátových (GRP) potrubních systémů, která se zavazuje k trvalému zlepšování svého environmentálního chování. Dosažení ekologické rovnováhy našich vstupů a výstupů je součástí naší firemní společenské odpovědnosti (CSR). Společnost HOBAS dbá, aby ani kapka cenné pitné vody nepřišla nazmar a aby odpady nekontaminovaly ani metr čtvereční zeminy. Ochrana životního prostředí je začleněna do každodenního života všech zaměstnanců společnosti HOBAS, jakož i do všech následujících činností:

  • Design trub a výběr vstupních surovin
  • Výrobní proces
  • Přeprava trub a jejich instalace
  • Provozování trubního systému
  • Recyklace po ukončení životnosti

ISO 14001je mezinárodní normativ pro zakládání a rozvoj systému environmentálního managementu. HOBAS je společností šetrnou k životnímu prostředí a systém ISO 14001 představuje účinný nástroj pro neustálé zlepšování vlivu na životní prostředí. Certifikace TÜV SÜD prokazuje, že společnost podniká aktivní kroky ke splnění této odpovědnosti.

Věděli jste, že na projektu Czajka bylo díky mikrotuneláži první sekce dlouhé 5,7 km ušetřeno 376,734 tun CO2  ? Tyto hodnoty byly odvozeny z průzkumu veřejného mínění v oblasti životního prostředí prováděného společnostmi HOBAS a GSTT (Německá společnost pro bezvýkopové technologie).. Průzkum, který byl představen v květnu 2011, srovnal množství emisí CO2 vznikajících při protlačování oproti tomu, jaké množství by bylo emitováno při instalaci potrubí v otevřeném výkopu. Výsledek byl jasný: Varšava prokázala, že zvolená metoda mikrotuneláže byla tou správnou volbou pro podstatné snížení emisí CO2.

Obzvláště zajímavý je postup zjištění emisí 2 na konkrétním projektu - od výroby, přes dopravu, až po samotnou montáž trubního systému. Neméně zajímavá je studie vlivu na omezení dopravy za použití měření přímo na místě během montážních prací. Zvláštní pozornost pak byla věnována zejména fázi instalace a emisím z dopravy, neboť právě tam je nejvíce významný potenciál ke snížení emisí CO2. Tady ZDE si můžete přečíst kompletní studii.