HOBAS řízení jakosti | ISO 9001

To, že Vám můžeme slíbit životnost výrobků dosahující až 100 let, je výsledkem zapálené práce týmu výzkumníků a vývojářů společnosti HOBAS. V HOBAS TechCentru, který se rozkládá na ploše více než 1000 m2, odborníci průběžně sledují dlouho i krátkodobé vlastnosti výrobků ze všech závodů HOBAS, zkoumají možnosti jejich dalšího vylepšování a vyvíjejí nové výrobkové řady. Středisko HOBAS TechCentrum, které je certifikováno společností TÜV Süd podle mezinárodních norem včetně ISO 17025, podrobuje všechny typy výrobků přísným testům.

Systém řízení jakosti pokrývá všechny aktivity jednotlivých společností, a to včetně vývoje nových výrobků, procesu kontroly kvality, dopravy i služeb – to, co dostanete, má trvale vysokou kvalitu bez jakýchkoli „kdyby“ či „ale“. Komplexní systém kontroly kvality nejenže vyhovuje mezinárodním normám, ale zohledňuje i individuální specifikace zákazníků.

Společnost HOBAS je držitelem značky kvality Octagon vydané německou společností TÜV a mnoha dalších certifikátů. Auditoři uznávaných certifikačních společností společnost HOBAS neustále sledují a provádějí pravidelné zkoušky a kontroly.

Program řízení jakosti společnosti HOBAS zahrnuje také následující opatření pro zajištění kvality zkoušení surovin

  • mezioperační kontrolu výrobků
  • výrobní zkoušky před finálním uvolněním
  • mechanicko-pevnostní zkoušky na hotových výrobcích
  • vizuální kontrolu a kontrolu rozměrů dokončených výrobků
  • hydrostatické a hydrodynamické zkoušky
  • kalibraci měřicích přístrojů
  • zajištění identifikovatelnosti a sledovatelnosti výrobků
  • kontrolu procesů plánování a návrhu
  • kontrolu subdodavatelů