Profil společnosti

Kdo jsme a co děláme

Potrubí patří mezi nejzákladnější a nejdůležitější inovace naší civilizace. Čím hustší je osídlení, tím více naše celkové zdraví a pohodlí, naše ekonomika a v neposlední řadě naše životní prostředí závisí na fungujících potrubních systémech: Potřebujeme je k rozvodům pitné vody, k zavlažování, k odvodu odpadních vod, k odvodnění silnic, tunelů a mostů, k přepravě vody k různým druhům výroby či k výrobě zelené energie.

 

Vyrábíme potrubní systémy pomocí nejmodernějších výrobních technologií a prodáváme je pro uvedená použití. I díky službám a podpoře, kterou nabízíme, od stanovení rozměrů a vedení potrubí, přes kalkulaci až po konzultace na staveništi, byly naše výrobky instalovány mnoha různými způsoby, například do otevřených výkopů, mikrotuneláží, bezvýkopovou technologií „sliplining“ či jako nadzemní instalace, ve více než 50 zemích. Celková délka potrubí, která by se dala z našich trubek sestavit, by sedmkrát obkroužila zeměkouli