Poslání a hodnoty

Naše poslání 

Zaměřujeme se na spokojenost našich zákazníků při jejich rozhodování. Chceme znovu a znovu zvyšovat přínosy, kterých se dostane našim zákazníkům. Proto pracujeme profesionálně a se silnou orientací na cíl.

Máme-li z dlouhodobého hlediska zajistit chod společnosti, je nezbytné produkovat zisk. Proto jsme spolehlivými obchodními partnery svých klientů a neustále se zdokonalujeme. 

Úspěch ve všech svých podobách obohacuje a motivuje – každého jednotlivce, celý tým a všechny lidi v našem okolí.


Naše hodnoty

Slušnost
Velký význam pro nás mají čestné jednání a vzájemný respekt k sobě navzájem i k našim zákazníkům a obchodním partnerům. Chováme se ohleduplně k přírodě a obezřetně nakládáme se všemi zdroji. Je pro nás důležité dosáhnout rovnováhy mezi prací a soukromým životem.

Elán
Děláme věci s elánem a přenášíme tento přístup i na ostatní. Díky pozitivnímu pohledu na svět a radosti z práce dokážeme čelit novým a novým výzvám. 

Osobní zodpovědnost
Vycházíme ze vzájemné důvěry, podporujeme a požadujeme osobní iniciativu, odvahu a smysl pro odpovědnost.

Otevřenost

Otevřeně komunikujeme a jasně a srozumitelně informujeme. Vážíme si a respektujeme odlišné názory a jejich výměnu považujeme za vzájemně obohacující. 

 Rozvoj

Využíváme různých možností, které se objevují v našem pracovním prostředí, a díky osobnímu rozvoji se stále zdokonalujeme. Zajišťujeme tak progres a inovaci.