HOBAS hospodaření s energiemi | ISO 50001

Norma ISO 50001 energetického managementu poskytuje mezinárodně uznávanou strukturu pro udržování a zlepšování energetické náročnosti. Účinné využití energie  pomáhá šetřit zdroje, snížit náklady a řešit otázky týkající se změny klimatu.

V listopadu 2014 byla společnost HOBAS úspěšně certifikována dle DIN EN ISO 50001. Tato norma je plně integrována s již existujícími systémy řízení ve společnosti HOBAS jako je ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí) a OHSAS 18001 (BOZP).

Mezi výhody ISO 50001 patří například zlepšení energetické účinnosti a úspor energie, dodržování předpisů jakož i soulad s cíli HOBAS firemní udržitelnosti.

Victor Vladimirov, poradce na životní prostředí a energie z HOBAS Group, je hrdý na to, že je HOBAS certifikován podle ISO 50001: "Energetický management je ještě další rozměr našeho závazku k udržitelnosti. Toto osvědčení je cenným příkladem toho, že naše společnost jde kupředu a poskytuje řešení náročných témat, jako je energetická účinnost a zachování zdrojů. V rámci skupiny HOBAS byly provedeny důležité investice do modernizace v oblasti technologií a zařízení včetně využití obnovitelných zdrojů energie.

Tyto kroky byly realizovány s velkou podporou a uznáním lidí uvnitř i vně organizace. Jsme proto stejně vděčni jak našim zaměstnancům, tak i partnerům za jejich přínos, odhodlání a úspěch. "